Veel bestandsformaten maken gebruik van compressie, waarbij de winst bij het ene formaat groter is dan bij het andere. Vanwege de grote omvang van foto- en videobestanden, zijn er vele compressie technieken toegepast voor deze bestanden. Echter ook om bestanden via internet te verzenden worden deze vak gecomprimeerd met technieken zoals ZIP.